Alert Voor spoedeisende medische vragen bel tijdens kantoortijden u eigen huisarts. Buiten kantoortijden bel Phizi via: 020 - 2444 871

Ik ben Huisarts
8,5nps score

Dokters

Voor de huisarts staat het belang van de patiënt altijd voorop.

Er zijn voor patiënten veel voordelen als de huisarts in de praktijk samenwerkt met Phizi specialisten:
  • Snellere toegang tot zorg: Patiënten kunnen meestal veel eerder terecht bij een Phizi-specialist dan bij een ziekenhuis. Er zijn geen of kortere wachtlijsten.
  • Hoogwaardige zorg in de vertrouwde omgeving: Patiënten ontvangen dezelfde hoogkwalitatieve zorg als in het ziekenhuis, maar dan in de vertrouwde omgeving van de huisarts en dicht bij huis.
  • Minder verlies van informatie: Bij een overdracht in de huisartsenpraktijk gaat er minder informatie verloren in vergelijking met een overdracht naar een ziekenhuis op afstand. Dit draagt bij aan een betere continuïteit van zorg.


Voor de huisarts zelf zijn er de volgende voordelen:
  • Ontlasting van de huisarts: De samenwerking met Phizi-specialisten ontlast de huisarts gedeeltelijk van het proces van doorverwijzing.
  • Toename van kennisoverdracht: Door de nauwe samenwerking en directe betrokkenheid bij elkaars werkzaamheden kunnen de huisartsen van elkaar en de medisch specialist leren en vice versa. Zo verbeteren ze samen de zorg.
  • Efficiënter gebruik van praktijkruimte en ondersteunende assitentie: Door de verhuur van praktijkruimte aan Phizi-specialisten wordt de ruimte efficiënter benut, wat praktische voordelen oplevert.


Laagdrempelig direct overleg met medisch specialisten van verschillende disciplines: dermatoloog, plastisch chirurg en oncologisch chirurg.

Huisartsen testimonials

“Mijn belangrijkste drijfveer om met Phizi samen te werken is dat het veel voordelen heeft voor de patiënten. Die vinden het fijn om in hun eigen huisartspraktijk te worden geholpen. Voor mij heeft de samenwerking een leereffect. Op een laagdrempelige manier beoordeel ik samen met de specialist plekjes. Ik ben ook bij de ingrepen en leer de nieuwste technieken.”
Christian Kastenberg - huisarts - Medisch Centrum Zuid in Rijssen
“Phizi past in het plaatje van ‘de zorg van nu’. Huisartsen zijn meer dan een doorgeefluik naar de specialist. De informatieoverdracht is beter nu we in dezelfde ruimte zijn, voorheen ging er weleens informatie verloren als een patiënt naar een specialist ging. Er gaat ook een lerend effect van uit. Voor patiënten is er de grootste winst, ze krijgen dichtbij huis dezelfde zorg en ze kunnen snel terecht. En voor mij is het niet meer werk, het is juist goed dat mensen op de juiste plek zijn.”
Verena Dirkse - huisarts - Huisartsenpraktijk Statenkwartier in Den Haag
“Phizi sluit aan bij de grote maatschappelijke opdracht die in de zorg op tafel ligt: De juiste zorg op de juiste plaats. Wij denken dat het een vernieuwende manier is van de organisatie van zorg voor de patiënt; door dit type ingrepen naar de eerste lijn te halen. Zo kunnen we, met behoud van dezelfde kwaliteit, de zorg dichtbij de patiënt leveren en aanzienlijk goedkoper maken voor patiënt en de maatschappij. De huisartsen staan er positief in omdat er naast genoemde voordelen ook sprake is van een kwalitatief leeraspect: kennis en kunde wordt de praktijk in gehaald. Het mooiste voor de huisartsen zijn de positieve ervaringen van de patiënt, die dichtbij huis wordt geholpen.”
Willem Veerman - huisarts - Medisch Centrum Nijverdal in Nijverdal

Huisarts vragen

Phizi voert alleen de ingrepen uit die anders door de huisarts naar het ziekenhuis zouden worden verwezen. Het is niet de bedoeling dat de huisarts minder gaat opereren dan hij/zij nu doet. In feite biedt Phizi de mogelijkheid tot snel overleg voordat er wordt verwezen en de mogelijkheid tot gezamenlijke operaties, wat zorgt voor effectieve kennisoverdracht. Hierdoor kunnen huisartsen die dit willen, meer zelf doen en zal er minder worden verwezen.
Phizi is een platform dat is ontwikkeld om de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) te ondersteunen. in het hoofdlijnenakkoord hebben alle partijen (LHV, FMS, NVVZ, NFUM, ZKN, ZVN, Patiënten Federatie Nederland, VVN en VWS) afgesproken om samen te werken aan de JZOJP. Het hoofddoel van de JZOJP is om de zorg efficiënter en effectiever te maken door de zorg dichter bij de patiënt te brengen.

Dit wordt bereikt door het bevorderen van digitalisering, het delen van kennis en het stimuleren van samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Het is belangrijk dat de regie over de zorg voor bestaande patiënten in handen blijft van de huisarts en de vertrouwde medisch specialisten van het regionale ziekenhuis. Door zelf het initiatief te nemen en gebruik te maken van Phizi, wordt voorkomen dat externe partijen dit overnemen. Phizi fungeert als een faciliterend platform dat de hierboven genoemde doelstellingen
Het verwijzingsproces gaat niet anders dan normaal behalve dat er vooraf digitale triage plaatsvindt dat nauwelijks extra werk kost. Ook een adviserend laagdrempelig en snel intercollegiaal overleg is op deze manier mogelijk dat weer tijd en moeite bespaart. Het levert dus niet meer werk op, maar het zorgt voor snellere efficiëntere zorg dichtbij.
Alle invasieve ingrepen die je niet zelf kan/wilt doen en anders zou doorverwijzen naar het ziekenhuis kunnen ter beoordeling voorgelegd worden aan Phizi. De tussenstap is een beknopte teletriage-beoordeling via Siilo, dit is net zo makkelijk als een Whatsappje, en je krijgt zeer snel een vrijblijvend advies. Dit is anoniem en volgens AVG en WGBO. De verwijzing gaat daarna niet anders dan hoe dat nu gaat via Zorgdomein. De bedoeling is dat de behandeling gedaan wordt door dezelfde medisch specialisten als in het ziekenhuis maar op een andere plek, in de eerste lijn dus!

Doe mee

Phizi komt graag in contact met andere (groeps)praktijken die enthousiast worden van de mogelijkheid om samen met Phizi de zorg voor huidtumoren doelmatig en patient-centered te innoveren. Hierbij gaat het om groepspraktijken met een gezamenlijke populatie van meer dan 7.500 patiënten die een dagdeel in de week een behandelkamer vrij willen maken.

Neem contact op