Alert Voor spoedeisende medische vragen bel tijdens kantoortijden u eigen huisarts. Buiten kantoortijden bel Phizi via: 020 - 2444 871

Vergoeding

Dokters

Phizi behandelingen vallen onder regulier verzekerde zorg, die vergoed wordt door alle verzekeraars. Net als in het ziekenhuis, valt de behandeling wel onder het wettelijk eigen risico!


U bent gewend dat de declaratie (het factureren en betalen) van uw behandeling in de meeste gevallen geheel buiten u om gebeurt. De verzekeraar en zorgverleners regelen afhandeling van de declaratie onderling, buiten het wettelijk eigen risico. Omdat Phizi een geheel nieuw concept is in de zorg is helaas deze automatische verwerking vaak nog niet mogelijk bij de zorgverzekeraars. 


Voor de Phizi gezondheidscentra worden alle behandelingen vergoed, maar met een eigen risico net zoals in het ziekenhuis. Tevens gaat de rekening niet direct naar de zorgverzekeraar maar ontvangt u als patiënt een rekening via Infomedics.

Wat moet u doen?

Nadat u de rekening thuis heeft ontvangen van Infomedics namens Stichting Phizi
Stuurt u deze direct door naar uw zorgverzekeraar.
Uw zorgverzekeraar vergoedt de declaratie (deels) op uw rekening.
U dient dit bedrag, samen met het ingehouden eigen risico, over te maken naar Infomedics.
U stuurt een e-mail met een scan van de afrekening van uw zorgverzekeraar naar: info@phizi.nl
of een kopie per post naar: Stichting Phizi, Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen.

Wij nemen het door de zorgverzekeraar niet-vergoede deel van de factuur voor onze rekening.

U betaalt bij ons niets extra, net als in het ziekenhuis


U betaalt bij ons nóóit meer dan dat uw zorgverzekeraar aan u vergoedt!


Vraagt u zich af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het verplichte eigen risico. Omdat wij transparantie belangrijk vinden zetten wij informatie hierover graag voor u op een rij.


Eigen risico 
Er zijn twee soorten eigen risico: het verplichte eigen risico en het vrijwillige eigen risico.


Wat is het verplichte en vrijwillige eigen risico? Als u 18 jaar of ouder bent, moet u een deel van de zorg die valt onder de basisverzekering eerst zelf betalen. Dat deel heet het verplichte eigen risico. De hoogte van het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt voor 2023 € 385 per persoon.


Naast het verplichte eigen risico kunt u bij uw zorgverzekeraar zelf gekozen hebben voor een vrijwillig verhoogd eigen risico. U betaalt dan een bedrag van bijvoorbeeld € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500 dat per jaar bovenop het verplichte eigen risico voor uw eigen rekening komt.


Voor de zorg binnen onze kliniek geldt dat de behandeling onder de basisverzekering valt. Het maakt daarvoor niet uit of u naar onze kliniek komt of naar een andere zorginstelling of ziekenhuis gaat. Komt u naar onze kliniek en heeft u in 2023 nog geen zorgkosten gemaakt, dan worden de kosten van de behandeling met uw eigen risicobedrag van (minimaal) € 385 verrekend door uw zorgverzekeraar met de ingediende rekening.


Rekenvoorbeeld 
Stel u maakt (voor de eerste maal dit jaar) € 1000 aan medische kosten voor zorg die valt onder de basisverzekering. Omdat wij niet gecontracteerd zijn zal uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw polis, gemiddeld 70% van de rekening aan u vergoeden. U heeft tevens gekozen voor een vrijwillig eigen risico van € 200.


Vergoeding zorgverzekeraar (70%) € 700,00
Eigen risico € 385,00 -
Vrijwillig eigen risico € 200,00 -
Vergoeding zorgverzekeraar aan u na verrekening (vrijwillig) eigen risico € 115,00


Eigen risico € 385,00 +
Vrijwillig eigen risico € 200,00 +
Vergoeding zorgverzekeraar € 115,00 +
U dient aan Infomedics te betalen € 700,00.


In de meeste gevallen betalen zorgverzekeraars al binnen 10 dagen. Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen, dus uw vergoeding is doorgaans eerder binnen dan dat u het bedrag naar ons moet overmaken.


Tot slot 
Wij hopen hiermee duidelijkheid te geven over de kosten voor uw behandeling. Voor medisch inhoudelijke vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 020 - 24 44 871 of emailadres: info@phizi.nl. Voor vragen over uw rekening kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Servicedesk patiënten van Infomedics via 036-20 31 900.

Voor meer informatie over uw zorgnota kunt u terecht op de website www.dezorgnota.nl.

Veel gestelde vragen

Omdat wij niet gecontracteerd zijn met uw zorgverzekeraar kunnen en mogen wij niet rechtstreeks declareren. U ontvangt hierdoor de nota thuis en u dient deze zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding.
Omdat wij de facturering en het debiteurenbeheer uitbesteden ontvangt u de nota via Infomedics en niet via Stichting Phizi. De nota dient dan ook aan Infomedics te worden voldaan.