Alert Voor spoedeisende medische vragen bel tijdens kantoortijden u eigen huisarts. Buiten kantoortijden bel Phizi via: 020 - 2444 871

Contact

Dokters

Medische vragen

Voor spoedeisende medische vragen na de behandeling belt u eerst met uw eigen huisarts. Mocht uw huisarts niet bereikbaar zijn, kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen met Phizi via: 020 2444 871.

Voor reguliere medische vragen kunt terecht bij uw huisarts, te bereiken via: 

Praktijk Doets en van den Dungen, Amsterdam Noord: 020 636 04 13
Huisartsen Tuindorp Nieuwendam, Amsterdam Noord: 020 637 47 47
Groepspraktijk Huizen: 035 525 64 44 - voor spoed kies 1.
Gezondheidscentrum Huizermaat, Huizen: 035 526 60 00
Huisartsenpraktijk Statenkwartier, Den Haag: 070 352 25 44 -  voor spoed kies 1
Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Zuid, Rijssen: 0548 512 204
Huisartsenpraktijk ZuiderEs, Rijssen: 0548 512 563 - voor spoed kies 1
Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Nijverdal: 0548 616 263
Huisartsenpraktijk De Eendracht, Tubbergen: 0546 623 355
Huisartsenpraktijk De Verdieping, Denekamp: 0541 354 142
Huisartsenpraktijk Pouwels en Stiggelbout, Den Ham: 0546 671 393 voor spoed kies 1 


Tijdens de vaste Phizi spreekuren in de deelnemende huisartsenpraktijken zijn Phizi specialisten: dokter Houtman, dokter Van Couwelaar, dokter Meijs, dokter Wijbenga, dokter Hendriks, dokter Schmidbauer, dokter Heijmans te bereiken voor alle medische vragen.

Niet-medische vragen

Voor alle niet-medische vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Alejandro Kruger via onderstaande gegevens.

Stichting Phizi

WTZI instellingsnummer: 12622 

AGB Code: 22220799

Vestigingsadres: Laan van Kronenburg 141183 AS Amstelveen

T 020 - 24 44 871
E info@phizi.nl

Klachten en verbetersuggesties

Inleiding                          
De zorgverleners van Stichting Phizi doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Wij hechten daarom groot belang aan uw verbetersuggestie, klacht of opmerking. Allereerst omdat we het belangrijk vinden dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit ons de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren. In onderstaande tekst leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.


Voorleggen aan uw Phizi specialist  
       
Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Uw Phizi specialist stelt het in zo’n situatie op prijs dat u eerst contact met hem of haar opneemt, zodat hij of zij in de gelegenheid is om uw onvrede weg te nemen. De ervaring leert dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden. Wanneer u een klacht of verbetersuggestie liever per mail aan ons wilt melden dan kan dat via info@phizi.nl.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Mocht u er samen met uw Phizi specialist niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt hiervoor contact opnemen met KlachtConsult, 043-8802259 of per mail info@klachtconsult.nl.  Lees hier: downloaden.

Geschillencommissie
Indien u er samen met de klachtenfunctionaris en uw Phizi specialist niet uitkomt, kunt u contact opnemen met een onafhankelijke geschillencommissie. Een geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen. Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie EZa. Meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen en informatie over de werkwijze van deze geschillencommissie kunt u vinden op www.geschillencommissie-eza.nl.

Tot slot                              
Houdt u tot slot nog rekening met de volgende punten:

  • Uw zorgverlener vindt het belangrijk dat u tevreden bent over zijn geleverde zorg. Wanneer u open bent over uw ervaringen, helpt u uw zorgverlener om dit doel te realiseren.
  • Het samen met een klachtenfunctionaris werken aan het oplossen van uw klacht, zorgt er niet voor dat uw recht tot het indienen van een geschil vervalt.
  • Mocht u een geschil indienen, dan dient u rekening te houden met een termijn van 6 maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. U wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw medisch dossier.


Voor spoedeisende medische vragen na de behandeling kunt u bellen met uw huisarts of met Phizi via: 020 2444 871.