Alert Voor spoedeisende medische vragen bel tijdens kantoortijden u eigen huisarts. Buiten kantoortijden bel Phizi via: 020 - 2444 871

Over Phizi

Dokters

Het Phizi concept

Phizi doet kleine specialistisch chirurgische ingrepen in de huisartsenpraktijk met vaste specialisten op vaste dagen in vaste huisartsen-groepspraktijken. 

De zorg wordt zo:

 • Prettiger – want in de vertrouwde omgeving van de patiënt.
 • Kwalitatiever – want medische specialisten en huisartsen werken nauwer samen.
 • Efficiënter – het samenspel en leereffect tussen eerste- en tweedelijns artsen gaat sneller en beter.
 • Goedkoper – het resulteert in een werkelijke kostendaling van 21% ten opzichte van de tweedelijn.

 

Bij Phizi geloven wij dat medische zorg anders en beter kan

Door ingrepen die nu meestal in het ziekenhuis gedaan worden, te verplaatsen naar de huisartsenpraktijk, wordt de zorg sneller, goedkoper, en voor de patiënt en ook de huisarts dichterbij. Phizi wil hiermee aantonen dat de zorg efficiënter en beter kan.

Interne motivatie

Het zaadje voor Phizi wordt geplant in 2014 tijdens de opleiding van oprichter Gijs van Couwelaar tot plastisch chirurg. Tijdens het multidisciplinair overleg in het academisch ziekenhuis dat hij wekelijks bijwoont, valt het hem op dat dit efficiënter zou kunnen. Zijn motivatie om de medische zorg anders te organiseren ontstaat ook tijdens zijn werk in Malawi, waar lokale tropenartsen zij aan zij werken met specialisten van buitenaf. Dat gelijkwaardig samenwerken spreekt Gijs aan - het is een van de basisprincipes van het concept dat hij later ontwikkelt voor Phizi.

Externe aanleiding 

Dat de gezondheidszorg op de schop moet om hem betaalbaar en uitvoerbaar te houden, is dan inmiddels een breed gedragen opvatting. Edith Schippers, op dat moment minister van VWS, stelt dat zorg goedkoper moet, en meer naar een andere plek, buiten het ziekenhuis, dichterbij de huisarts of zelfs door de huisarts. Als Gijs en collega’s die hij bij zijn ideeën betrekt, een oratie lezen van Professor Nijstenwaarin wordt gewaarschuwd voor huidkanker als epidemie, wordt hun overtuiging verder bestendigd. Zij zien het Phizi concept als bijdrage voor een oplossing voor de logistieke problemen die worden verwacht.

Wat houdt Phizi in?

Het Phizi concept is gebaseerd op het volgende idee: de specialist gaat een nauwe samenwerking aan met de huisarts en verricht op vaste afgesproken dagen in de huisartsenpraktijk eenvoudige chirurgische ingrepen, waarvoor anders naar de 2de lijn verwezen zou worden. De specialist blijft doen waar hij goed in is en houdt de regie over de zorg waar dit gewenst is. Zo wordt de huisarts deels ontlast van het proces tot doorverwijzen, leert hij van de specialist en signaleert hij bijvoorbeeld steeds beter of specialistische hulp noodzakelijk is. De patiënt op zijn beurt wordt zo sneller en in een vertrouwde omgeving behandeld, met behoud van de specialistische kwaliteit, en tegen een lager tarief dan in een ziekenhuis. Nog een bijkomend voordeel: door deze werkwijze neemt de druk op mantelzorgers af, zo is inmiddels gebleken.

In 2015 sluit dermatoloog Martijn Meijs zich bij Phizi aan. Ook hij speelt al langer met de gedachte dat voor bepaalde medische zorg meer efficiëntie te bereiken is, door deze dichter bij de patiënt en huisarts te laten plaatsvinden. Met name de multidisciplinaire- en, waar mogelijk, de specialisme-overstijgende aanpak spreekt hem aan. Steeds meer partijen staan achter Phizi en steunen het initiatief, zoals Menzis, huisartsen federatie FEA en ex-secretaris-generaal dr. Erik Gerritsen van het Ministerie van VWS (2015 - juni 2021).

In Phizi komt alles samen: andere en betere zorg, verleend door artsen met verschillende specialisaties die naast elkaar werken en van elkaar leren. Daar gelooft Phizi in!

Achtergrond

Phizi is ontstaan uit de ambitie dat de zorg rondom en dichtbij de patiënt (patient-centered) gebracht moet worden waar dat kan (Kamerbrief RVZ advies “medisch specialistische zorg 20/20” minister Schippers VWS 2012). Gecombineerd met de trend van substitutiezorg en de doelstelling om de kosten van de zorg betaalbaar te houden voor de patiënt is het concept ontstaan om de laagcomplexe, hoogfrequente specialistische chirurgische zorg (bv. het verwijderen van atheroomcysten, lipomen, laagcomplexe huidkanker, etc.) te verplaatsen naar de huisartsenpraktijk.

Door deze zorg te verplaatsen van de polikliniek naar de huisartsenpraktijk is Phizi in staat het zorgproces duurzaam te innoveren. Met als gevolg dat de patiënt meer in het middelpunt van de zorg komt te staan, conform Quadruple Aim en de zorg-piramide van minister Schippers.

Het concept is vervolgens uitgebreid cijfermatig en aan de huidige richtlijnen getoetst. Daarna is het besproken met verschillende stakeholders, waardoor een breed draagvlak ontstond.

Ook zou de huidige huidkankerepidemie, zoals Professor Nijsten stelt in zijn oratie in 2012, voor o.a. logistieke problemen kunnen zorgen. Wellicht is het Phizi concept in het geval van laagcomplexe huidkanker hiervoor een (gedeeltelijke) oplossing.

Het Phizi concept is gepresenteerd op het Ministerie van VWS (dd. 12-12-2018 in aanwezigheid van toenmalig secretaris-generaal de heer dr. Erik Gerritsen) waar het enthousiast ontvangen werd en men bevestigde dat het in lijn is met de gewenste innovaties in het zorglandschap en conform de doelstellingen van “de Juiste Zorg Op de Juiste Plek" (streven van Federatie Medisch Specialisten en Ministerie van VWS).

Phizi is opgericht door verschillende dokters gespecialiseerd in de (plastische) chirurgie en dermatologie en een innovatief consultant. Phizi is van mening dat doelmatige innovatie in de zorg tot stand komt wanneer door alle partijen specialisme- en lijn-overstijgend wordt gedacht en gehandeld.

Phizi komt graag in contact met andere specialisten, groepspraktijken en zorgverzekeraars die onze ambitie delen om de zorg voor huidtumoren niet alleen prettiger voor de patiënt te maken, maar ook efficiënter, kwalitatiever en goedkoper. (lees meer over onze lange termijn visie hieronder bij 'Post-pilot') 

Medische onderbouwing

 • Oratie prof. dr. T.E.C. Nijsten 09-11-2012 "Huidkanker: Zorg om de zorg."
 • De juiste zorg op de juiste plek (PDF)
 • www.oncoline.nl
 • Donald M. Berwick, Thomas W.Nolan, John Whittington. " The Triple Aim: Care, Health and Cost." Health Affairs, 27, no.3 (2008): 759-769.
 • Prof.dr. D. Ruwaard, et al. April 2014. "Triple Aim en de toepassing in de regionale proeftuinen 'populatiemanagement' van VGZ en CZ."
 • Rapport ‘Medisch-specialistische zorg in 20/20. Dichtbij en ver weg’, Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 2011.
 • Kamerbrief RVZ advies "medisch specialistische zorg 20/20" minister E. Schippers (VWS) 2012.
 • Visiedocument de Medisch Specialist 2015.
 • Zorgpiramide minister E. Schippers (VWS).
 • NPCF.
 • NHG.
 • Linos 2013, " patient reported problems after outpatient procedures."
 • Saenz, et al. 2011. " analysis of complications in outpatient dermatological program."