Alert Voor spoedeisende medische vragen bel tijdens kantoortijden u eigen huisarts. Buiten kantoortijden bel Phizi via: 020 - 2444 871

Narda Hendriks

Dokters

Plastisch chirurg verbonden aan de Ziekenhuisgroep Twente (Hengelo en Almelo)


Werkzaam bij Phizi locatie Tubbergen, Medisch Centrum “De Eendracht”

Narda Hendriks is plastisch chirurg sinds 2012.

Zij heeft haar opleiding in met Medisch Centrum Leeuwarden en in het Universitair Medisch Centrum Groningen doorlopen.


Na haar opleiding heeft zij zich 1 jaar als fellow verder verdiept in de reconstructieve chirurgie


Sinds 2013 werkt zij als plastisch chirurg in Twente. Hoewel reconstructieve chirurgie haar aandachtsgebied is, voert zij de plastische chirurgie in de volle breedte uit.


Werken dicht bij (voor) de patiënt en het overleggen met de huisarts en andere specialisten, zoals binnen Phizi gebeurt, past haar als een handschoen.

Bignr.: 99059715301